Wstęp

W ramach branży marketingu cyfrowego ryzyko związane z nowoczesnym niewolnictwem nie są znaczące. Mimo to, plejka.pl uznaje, że ma odpowiedzialność za wpływ solidnego podejścia do kwestii niewolnictwa i handlu ludźmi.

plejka.pl zobowiązuje się do zapobiegania niewolnictwu i handlowi ludźmi w swojej działalności korporacyjnej oraz do zapewnienia, aby jego łańcuchy dostaw były wolne od niewolnictwa i handlu ludźmi.

Struktura organizacyjna i łańcuchy dostaw

Działamy w pełnym zakresie planowania i zakupu mediów, a zespoły mediowe dedykowane są obsłudze klientów, emisji, publikowaniu, reklamie cyfrowej, danym i produkcji treści.

Naszymi głównymi dostawcami są właściciele mediów, firmy badawcze i dostawcy usług softwareowych. Nowoczesne formy niewolnictwa nie są rozpowszechnione w branżach, w których działają nasi dostawcy.

Odpowiednie zasady

Organizacja stosuje następujące zasady opisujące jej podejście do identyfikacji ryzyka nowoczesnego niewolnictwa oraz działania mające na celu zapobieganie niewolnictwu i handlowi ludźmi w swoich operacjach:

Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Organizacja zachęca wszystkich swoich pracowników, klientów i innych partnerów biznesowych do zgłaszania wszelkich wątpliwości związanych z jej bezpośrednimi działaniami lub łańcuchami dostaw. Obejmuje to wszelkie okoliczności, które mogą zwiększyć ryzyko niewolnictwa lub handlu ludźmi. Pracownicy, klienci lub inne osoby, które mają wątpliwości, mogą porozmawiać ze swoim kierownikiem lub naszym zespołem ds. personalnych i kultury.

Podręcznik pracownika i wdrożenie

Nasz Podręcznik wyjaśnia pracownikom działania i zachowania oczekiwane od nich podczas reprezentowania organizacji. Organizacja dąży do utrzymania najwyższych standardów postępowania pracowników i etycznego zachowania podczas prowadzenia działalności za granicą i zarządzania łańcuchem dostaw.

Nowi pracownicy otrzymują podręcznik, gdy po raz pierwszy dołączają do firmy i dowiadują się, jak rozpoznawać oznaki nowoczesnego niewolnictwa i jakie kroki należy podjąć, jeśli podejrzewają, że ma ono miejsce w naszej firmie lub łańcuchu dostaw.

Polityka rekrutacji / pracowników agencji

Organizacja korzysta wyłącznie z określonych, renomowanych agencji zatrudnienia w celu pozyskania pracowników i zawsze weryfikuje praktyki każdej nowej agencji, z której korzysta, przed przyjęciem pracowników od tej agencji.

Należyta staranność (Due diligence)

Organizacja przeprowadza należytą staranność (due diligence) przy rozważaniu nowych dostawców i regularnie przegląda istniejących.